İLK KLİBİNİZİ TRT MÜZİK ÇEKİYOR!..

BAŞVURU VE PROGRAMA KATILIM AŞAMALARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.
-www.trtmuzik.net.tr veya www.ilkklip.com adresindeki başvuru formunu doldurun
-info@ilkklip.com adresine www.wetransfer.com aracılığı ile performans videonuzu yollayın ya da internet ortamında bulunan performans videonuzun linkini yollayın ( bu video sadece sizin sesiniz, sahne performansınız için referans olacaktır, profesyonel bir kayıt olması gerekmemektedir, cep telefonu ile yapılmış bile olabilir, yeter ki görüntü ve ses anlaşılır ve sizin hakkınızda fikir verebilir olsun)
-Başvuruların ardından  2 ayrı eliminasyondan sonra kalan son 13 kişi çağrılarak, resmi işlemlerin ardından ilkklip.com programında katılımcı olmaları istenecektir.
-ilkklip.com programında; katılımcının hikayesi, klip çekilecek şarkının belirlenmesi, ses kaydının alınması, nasıl bir klip çekileceğine karar verilmesi, klibin çekim aşaması, klibin montaj aşaması ve klibin son hali gibi aşamalar yeralacaktır.
Klip ayrıca TRT Müzik ekranlarında yayınlanacaktır.
Tercihen; göndereceğiniz videolarda, sadece siz olun(yüzünüz belirgin olsun), enstruman kullanmayın sadece sizin sesiniz olsun, cep telefonu ile çekim yapacaksanız telefonu yan tutun ,dik çekim yapmayın,görüntünün üstünde yazı,tarih vb. olmasın.

İnternet üzerinden video gönderimi yapmakta zorlanıyorsanız; görüntünüzü bir dvdye basın ya da bir belleğe yükleyip;

ilkklip.com programı
ER FİLM YAPIM
Hakan cd. Özgekent sit. A1 blk D21 K5 Küçükçekmece İstanbul
adresine gönderebilirsiniz...

BAŞVURU FORMU

PROGRAMA KATILABİLMEK İÇİN 18 YAŞIN ÜSTÜNDE OLMANIZ VE YAKIN TARİHTE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAFINIZI GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. RESİMSİZ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

SÖZLEŞME METNİ :


Aday program komuğu olarak katıldığım “ilkklip.com” isimli televizyon programının içeriğinde, tanıtımında, hazırlık şamasında kullanılmak üzere her türlü tanıtım materyalinde yurt içi ve yurt dışında, her türlü mecralarda umuma iletim, umuma erişimi sağlama, yayın ve yeniden iletimi, işleme, aslını ve/veya işlenmiş hallerini çoğaltma (VCD-DVD, Blueray, HD, 3D,4K vb. formatlarında,), kayıt ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi, yazılı olarak çoğaltabilme, basabilme ve yayınlayabilme, piyasaya arz etme, yayma, yeniden yayın, doğrudan ve dolaylı temsil haklarını, FSEK madde 80’deki bağlantılı hakları, ürün yerleştirme hakları da dâhil Merchandising haklarını, format haklarını, mobil ve interaktif uygulama haklarını, radyo, televizyon, internet, web, mobil cihazları, isteğe bağlı yayınlar (Audio On Demand, Video On Demand) IPTV ve her türlü baskı tekniği veya elektronik tespit yöntemi ile farklı formatlarda, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla fiziki ortam ve dijital ortamlar da dâhil olmak üzere televizyon, sabit veya taşınabilir bilgisayarlar, internet de dâhil olmak üzere her türlü dijital ortamlar, DVD, VCD, CD MP3 vb., video (VHS, Betacam, digital), işaret ses ve/veya görüntü nakline/taşımaya ve tekrarına veya taşımaya yarayan araçlar (IPad, IPod, IPhone ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri akıllı cihazlar) ile mobil teknolojinin kullanıldığı cep telefonları ve sair mobil mecralar ile bilinen ve henüz bilinmeyen ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelecekte hizmet vermeye başlayacak ses ve/veya görüntü nakleden her türlü baskı tekniği veya elektronik tespit yöntemi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü ortamlarda geçici ya da sürekli olarak, tüm yayın ve iletim sistemleri ve platformlarındaki yayınlar, radyo ve televizyonda aynı anda ayrı ayrı yayınlarda, aynı anda ve değişik anlarda yayınlayabilme radyo ve televizyon yapım ve yayınlarında, çeşitli dillerde ve lehçelerde kullanabilme, yayabilme, satabilme, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara gönderebilme, ücretsiz verebilme, kiralayabilme, bağışlama, ticaret mevkiine koyabilme, bölümler alarak başka yapım ve yayınlarda kullanabilme, 5846 sayılı kanundan doğan fikri ve mali haklarımı yine aynı kanunun 52.maddesine uygun olarak tam ve alt ruhsatla, sayısız ve süresiz olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na devrettiğimi/devrettiğimizi, yapımdan doğan ve FSEK’in 14., 15., 16. ve 17. maddelerinde öngörülen manevi hakların kullanma yetkisini, hak sahiplerinin haysiyet ve şerefini zedelememek kaydıyla süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak ve üçüncü kişilere kullandırma hak ve yetkisini de içerir şekilde münhasıran TRT ve ER FİLM YAPIM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK ve PAZARLAMA SAN. TİC. LTD .ŞTİ.'ne kullandırmayı kabul ve beyan ederim/ederiz.

Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum.

Büyük-Küçük harfe duyarlıdır.

Video çektiğimiz bir performansınızı info@ilkklip.com adresine www.wetransfer.com aracılığıyla yollamanız gerekmektedir. Adınızı, Soyadınızı belirtmeyi unutmayınız.
Not: Resimsiz ve performansız gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

loading